TWIN 13 AXIS/ MÁY TRUNG TÂM GIA CÔNG CNC 13 TRỤC

TWIN 13 AXIS/ MÁY TRUNG TÂM GIA CÔNG CNC 13 TRỤC

Thông số kỹ thuật

Số trục nội suy Nr.5+5
Hopperfeed axes Nr.3
Hành trình trục X 2.400  mm
Hành trình trục Y 650 mm
Hành trình trục Z 1000 mm
Trục A ∞            
Trục B 2600
Chiều dài phôi tối thiểu 150 mm
Chiều dài phôi tối đa 2,400 mm

Đối tác    

go top