THWB/THÁP SƠN NƯỚC

THWB/THÁP SƠN NƯỚCThông số kỹ thuật


Loại tháp 4 M 6 M
Quạt hút (hướng trục) 2HP x 2 2HP x 3
Lưu lượng 12000 m3/giờ 18000 m3/giờ
Bơm nước 2 HP 3 HP
Kích thước 4000x2400x1400 6000x2400x1400
 Màng lọc Màng nước

Đối tác    

go top