THDB/ THÁP SƠN KHÔ

THDB/ THÁP SƠN KHÔ

Thông số kỹ thuật

Type 4 M 6 M
Exhaust fan (Axial fan) 2HP x 2 2HP x 3
Capacity 12000 m3/h 18000 m3/h
Dimension 4000x2400x1000 6000x2400x1000
Filter giấy lọc Technicis

THDB/DRY BOOTH

Thông số kỹ thuật

Type 4 M 6 M
Exhaust fan (Axial fan) 2HP x 2 2HP x 3
Capacity 12000 m3/h 18000 m3/h
Dimension 4000x2400x1000 6000x2400x1000
Filter Technicis's filter

Đối tác    

go top